อนุทิน 165835 - prayat duangmala

เลี้ยงรุ่นเกษียณ 60 ปี เป็นวันสุดท้ายของหน่วยงาน..จากที่มอบของที่ระลึก..ให้กันและกันเป็น ธรรมเนียมปฎิบัติ ก็พอสมควร..รอยยิ้มและอวยพรให้กัน..สมหวังสุขภาพร่างกายแข็งแรง..กับกัลยาณมิตรด้วยเช่นกัน

เขียน 30 Sep 2019 @ 16:20 ()


ความเห็น (0)