อนุทิน 165829 - อาจารย์ต้น

คำศัพท์ธุรกิจ

commodity = สินค้า เช่น

Oil is commodity that is high demand around the world.

น้ำมันเป็นสินค้าที่มีความต้องการเป็นอย่างมากทั่วโลก

……………………

เขียน 29 Sep 2019 @ 18:36 ()


ความเห็น (0)