อนุทิน 165819 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๖๙๒

เข้าใจว่า…ทำไมคนเราถึงไม่ค่อยอยากทำความดีกันมากนัก…ได้แต่เศร้าใจ…นึกถึงคำสอนของพระพุทธองค์ ยิ่งตั้งใจจะนิพพานมากเท่าใด ศัตรู เจ้ากรรมนายเวร ก็จะเร่งเข้ามาทวงคืนมากเท่านั้น…ได้แต่ทำจิตใจเฉย ๆ เพราะสิ่งเหล่านี้ เข้ามาเพื่อทดสอบตัวเราเองเท่านั้น

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)