อนุทิน 165818 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๖๙๑

ฉันผ่านมา…เพียงเพื่อแค่ให้ได้รู้จัก…ผู้หญิงที่ชื่อ “บุษยมาศ”…ฉันโอนมาอยู่มหาวิทยาลัยเพียงเพื่อทำงานและช่วยพัฒนามหาวิทยาลัย นี่คือ หน้าที่ของฉัน…มิมีวัตถุประสงค์อื่นเช่นใครบางคน…เพราะฉันคือ ข้าราชการประจำ มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีมากพอ…คิดถึงพ่อหลวงมาก ๆ

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)