อนุทิน 165790 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๖๘๗

สถานการณ์เริ่มเปลี่ยนแปลง…ท้อได้ แต่ไม่เคยถอย…ทุกเหตุการณ์ทำให้ฉันได้เรียนรู้ และปรับตัวเองได้อยู่เสมอ ๆ สิ่งที่เข้ามากระทบใจ ก็จะพยายามมองข้ามเลยผ่าน มิให้อยู่ในสมองและในจิตใจ…ฝึกปฏิบัติให้เป็นอยู่เสมอ

ขอบคุณทุกคำสอน…ที่ฉันนำมาปรับใช้กับตัวเองอยู่เสมอ ๆ

เรียนรู้…ได้ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)