อนุทิน 165785 - Kerati Paisantuntiwong

คนเราต้องเตรียมตัว…

‘คนเราต้องเตรียมตัว เพื่อที่จะเผชิญปัญหาต่างๆ ในชีวิต แต่การเตรียมตัวนั้น ก็ต้องมีความรู้ประกอบด้วย มีการฝึกนิสัยใจคอของตนให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้ด้วย สิ่งที่สำคัญในการฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิตคือ ต้องรู้จัก ตัวเอง รู้ว่าตัวกำลังทำอะไร รู้ว่าตัวต้องการอะไร’

ด้วยความปรารถนาดีจาก : https://fabricsystems.net/

เขียน 26 Sep 2019 @ 11:51 ()

คำสำคัญ (Tags) #กำลังใจ#ข้อคิดดีดี#พ่อหลวงความเห็น (0)