อนุทิน 165776 - ต้นโมกข์

ทำไมครูจึงกล่าวว่าการฝึกสติคือการเปลี่ยนแปลงตัวงาน ตอนจบ

เทคนิคของ CARE ในการใช้ในห้องเรียน

สติสำหรับนักเรียนและครู

  1. การเปลี่ยนแปลงที่สงบ เมื่อเวลาเสร็จอาหารเที่ยงหรือพละ ให้นักเรียนหายใจอย่างยาวๆสัก 3 ครั้ง และให้ฟังเสียงระฆัง ให้นักเรียนฟังจนกระทั่งเสียงนั้นค่อยๆหายไป หลังจากนั้นจึงเคลื่อนไหวต่อไป

  2. ทำสัก 5 ครั้ง นำเสนอโดยผู้เข้าร่วม CARE สำหรับนักเรียนที่ยังเด็กเกินไป หรือเด็กที่อยู่ไม่นิ่งจนไม่สามารถทำสมาธิได้ ให้พวกเขานั่ง และให้จำของ 5 สิ่งแบบเงียบๆ ต่อมาให้เด็กๆหลับตา พร้อมกับนับ 1-5 และให้จับของต่างๆ และดูว่าจำได้หรือไม่?

  3. มุมสงบ หรือมุมแห่งสันติภาพ นำเสนอโดย Montessori จัดหามุมสักมุมหนึ่งในห้องเรียน ที่นี่เป็นที่ที่นักเรียนจัดการกับอารมณ์ที่ตนเองควบคุมไม่ได้ มันควรจะมีหมอน และรูปสัตว์ที่เป็นพลาสติกต่างๆ, หนังสือที่ทำให้สงบ รวมทั้งหินนุ่มๆ สิ่งที่สมควรระวังคือ การบอกควรเป็นการเชื้อเชิญ ไม่ใช่การทำโทษ

  4. การเดินเพื่อฝึกสติ และการอยู่เป็นศูนย์กลาง สำหรับคุณครู ที่ต้องเดินอยู่เสมอ เมื่อกำลังยืนอยู่ ให้รู้สึกถึงน้ำหนักบนเท้า และการกดของเท้าต่อพื้นดิน เมื่อเดิน ให้รู้สึกถึงการท้าวแต่ละก้าว

แปลและเรียบเรียงข้อมูลจาก

Anya Kamenetz. Why Teachers Say Practicing Mindfulness Is Transforming The Work

https://www.kqed.org/mindshift/46150/why-teachers-say-practicing-mindfulness-is-transforming-the-work

เขียน 24 Sep 2019 @ 18:36 ()


ความเห็น (0)