อนุทิน 165774 - อาจารย์ต้น

คำศัพท์ธุรกิจ

trademark = เครื่องหมายการค้า เช่น

The “SWOOSH” is a trademark of Nike.

สัญลักษณ์ swoosh เป็นเครื่องหมายการค้าของไนกี้

……………………

เขียน 24 Sep 2019 @ 18:30 ()


ความเห็น (0)