อนุทิน 165773 - ณัชพล ทารพันธ์

มด มีลักษณะเหมือนกับแมลงกลุ่มอื่นๆ คือสามารถแบ่งลำตัวออกได้เป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง แต่ละส่วนจะมีอวัยวะหรือลักษณะที่สำคัญต่างๆ ปรากฎอยู่ลักษณะเหล่านี้จะแตกต่างกันไปในมดแต่ละกลุ่ม พฤติกรรมของมดเป็นนั้นเป็นแมลงที่มีวิวัฒนาการสูง กำเนิดมาช้านาน เชื่อว่ามดมีกำเนิดเมื่อ 50 ล้านปีมาแล้ว มดมีมากมายหลายชนิดแพร่กระจายอยู่ทั่วไปในเขตต่าง ๆ ยกเว้นแถบขั้วโลก มดยังสามารถออกหาอาหารได้ทั้งกลางวันและกลางคืนและกินอาหารได้หลากหลายชนิด กินได้ทั้งเมล็ดพืชหรือดูดกินอาหารที่เป็นของเหลว มดงานบางชนิดสามารถเก็บอาหารที่เป็นของเหลวไว้ในกระเพาะจนเต็ม แล้วนำกลับไปแจกจ่ายให้กับสมาชิกตัวอื่นในรังได้ โดยใช้การสำรอกออกมาในเวลาไม่เกิน 20 ชั่วโมง และมดยังมีน้ำหนักตัวอยู่ที่ประมาณ 0.3 มิลลิกรัมแต่ยังสามรถยกของได้มากกว่าตัวของมันได้ถึง 20-30 มิลลิกรัมอีกด้วย

เขียน 24 Sep 2019 @ 13:08 ()

คำสำคัญ (Tags) #มด#เรื่องของมด#สัตว์ตัวจิ๋ว#มดตัวนิดความเห็น (0)