อนุทิน 165763 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

บ่ายน้องกุ้งมาเล่าการตั้งทีม KM บทบาทคุณอำนวย บทบาทคุณลิขิตและการเล่า success story telling บทบาทคุณลิขิต ลองจดประเด็น Note taker จากเพลง เล่าสู่หลานฟัง คำสำคัญ รักในหลวง ความสามัคคี ทำความดี จับประเด็น เรารักในหลวง เราต้องทำความดี มีความสามัคคี เป็นการถ่ายทอดเรื่องราว ความดีงาม แง่คิดจากเพลง 1) อยากให้คนไทยรักกัน รักในหลวง เราจะตามรอยความดี 2) หากเรารักในหลวง เราต้องทำความดี

เขียน 23 Sep 2019 @ 14:18 () แก้ไข 23 Sep 2019 @ 14:24, ()


ความเห็น (0)