อนุทิน 165760 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๖๘๓

ความคิด…มีคำว่า “คิดกว้าง…คิดแคบ”

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)