อนุทิน 165740 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๖๘๑

ชีวิตที่มีความสุข…คือ ทำอะไรให้ง่าย ๆ อย่าเยอะ…เรียบง่ายมากเท่าใด ความสุขจะมีมาให้สัมผัสได้เท่านั้น

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)