อนุทิน 165737 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๖๗๙

ตัวอย่างที่ดี…มีค่ามากกว่าคำสอน

https://www.gotoknow.org/posts/668972ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ทั้งคำสอนและตัวอย่าง..มีค่ายิ่งมหาศาล..ดั่งเช่นพระพุทธอริยเจ้าทั้งหลาย

เขียนเมื่อ 

ใช่ค่ะ อาจารย์ประหยัด…คิดไม่ถึงเช่นกันค่ะ