อนุทิน 165734 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๖๗๗

ยิ่งปฏิบัติธรรมด้วยตนเองมากเท่าใด…จะเห็นถึงปัญญาของตนเองเกิดขึ้นมากขึ้นเท่านั้น…สาธุบุญ…

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)