อนุทิน 165710 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๖๗๒

เมื่อเรียนรู้แล้ว…ไม่เกิดปัญญา ก็เท่านั้น

เรียนรู้…จากตัวของฉันเอง โดยมีคำสอนแห่งพระธรรมนำทางความเห็น (0)