อนุทิน 165705 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๖๗๐

ยิ่งอายุมากขึ้น…ทำให้เราเห็นแสงแห่งธรรมมากขึ้น “อนิจจัง อนิจจา!!!”…ยังดีที่เกิดมาเพื่อเรียนรู้ และรู้เรื่องของความเป็นจริงของธรรมชาติ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป…สุดท้ายเพียงต้องการสิ่งใด และตระเตรียมต้นทุนกันแล้วหรือยัง???…

ดีที่ยังทันได้เข้าใจ และได้เรียนรู้ รู้ในกฎแห่งกรรมของการเกิดมาเป็นมนุษย์…ภพ ภูมิที่แต่ละคนเกิดมาบนโลกมิเท่ากัน และมีต้นทุนมาไม่เหมือนกัน…เพียงแค่ได้แต่เรียนรู้ และระมัดระวัง!!! ดังนั้น เราจึงเห็นมนุษย์แต่ละคน มีความแตกต่างกันมากมาย ไม่ว่าการกระทำ รวมทั้งกระบวนการคิด ฯลฯ

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)