อนุทิน 165704 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๖๖๙

ตัวของเรา คือ จิต…มิใช่กาย จิตมาอาศัยกายอยู่ สักวันเราจะละทิ้งกายไป แต่สิ่งที่ติดตัวเราไป คือ จิต…ทำอย่างไรจึงจะฝึกจิตให้เกิดการผ่องใส ปล่อยวาง…อภัยในทุก ๆ สิ่ง ยิ่งวางอุเบกขามากเท่าไร จิตผ่องใสมากเท่านั้น…ละได้ ก็วางได้…น้อมนำลงสู่การปฏิบัติ ทุกเรื่องได้เพียงแค่เห็น และปล่อยวาง

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ได้ก็คือสำเร็จ..วิมุติสุข