อนุทิน 165699 - THANYANAT

THANYANAT
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

อาจาริยวาท วันอังคารที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

    “เมื่อเราทำสมาธิ มันก็เกิดปีติ มันเกิดฌานขึ้นมา คือความเอิบอิ่มจิตใจ เมื่อเกิดความเอิบอิ่ม จิตใจขึ้นมาแล้ว อะไรเกิดขึ้น พลังจิตเกิดขึ้น เมื่อพลังจิตเกิดขึ้นแล้ว มันเป็นอะไรขึ้นมา มันก็มากลายเป็น สิ่งที่ควบคุมจิต 
     เมื่อกลายมาเป็น สิ่งที่ควบคุมจิต เราก็อยู่กันสบาย ครอบครัวก็สบาย สังคมก็สบาย ประเทศก็สบาย โลกก็สบาย แต่ทีนี้ ถ้าเกิดมัน ไม่บาลานซ์กัน คือมันไม่สมดุลกันนี่ มันจะทำให้เกิดอันตราย 
     เมื่อเป็นเช่นนั้น หลวงพ่อ จึงได้สร้างครูสมาธิขึ้น สร้างมาทำไม สร้างครูสมาธิ สร้างขึ้นมาทำไม สร้างขึ้นมาเพื่อ ที่จะให้มีการสอนกัน ให้ขยายการสอนนี้ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหน 
     ไม่ว่าจะอยู่กรุงเทพ หรือว่าจะอยู่ต่างจังหวัด หรือว่าจะอยู่ต่างประเทศ แคนาดา อเมริกา อะไรต่าง ๆเหล่านี้ ทั้งนี้เพื่อที่จะ ขยายสมาธิให้กว้างขวางขึ้น การขยายสมาธิ ให้กว้างขวางขึ้นนี่ คือการทำความเจริญ ให้แก่ด้านจิตนิยม” 

พระพรหมมงคลญาณ (พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ อนุโมทนาขอบคุณ ผู้มีส่วนในธรรมะสาระ และภาพประกอบนี้ จากหนังสือ ธรรมะรุ่งอรุณ เล่ม ๒ หน้า ๑๗๒ w.i.f.18 huahin ธัมม์นิยม…แบ่งปัน

เขียน 17 Sep 2019 @ 21:40 ()

คำสำคัญ (Tags) #สมาธิ#สมถะ#มรรค#จิตก็เป็นสมาธิความเห็น (0)