อนุทิน 165695 - ต้นโมกข์

คำศัพท์ธุรกิจ

Microfinance = ชนิดของการบริการทางการเงิน เช่น ให้เงินกู้จำนวนน้อยแก่ผู้ตกงาน หรือคนมีรายได้น้อย หรือธุรกิจขนาดเล็กที่ไม่สามารถกู้กับธนาคารใหญ่ได้ เช่น

Microfinance can help promote economic development.

การกู้เงินจำนวนน้อยอาจช่วยขยายการพัฒนาการทางเศรษฐกิจก็ได้

…………

เขียน 17 Sep 2019 @ 18:21 ()


ความเห็น (0)