อนุทิน 165680 - ต้นโมกข์

คำศัพท์ทางธุรกิจ

Scarcity = การขาดแคลนอุปาทาน หรือการขาดบางสิ่งบางอย่าง เช่น

In this region, jobs related to international trade are rare, possibly due to the scarcity of goods and service in this area.

ในภูมิภาคนี้ งานที่เกี่ยวข้องกับการขายนาๆชาติเป็นสิ่งที่หายาก บางทีอาจเป็นการขาดสินค้าและบริหารในภูมิภาคนี้ก็ได้

………………..

เขียน 16 Sep 2019 @ 18:40 ()


ความเห็น (0)