อนุทิน 165674 - ต้นโมกข์

คำศัพท์ทางธุรกิจ

Market research = การวิจัยการตลาด หรือ การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แบบใด หรือการบริหารแบบใดที่ประชาชนต้องการจะใช้หรือซื้อ และทำไม เช่น

The company is doing market research because it wants to make a new children’s toy.

บริษัทกำลังทำการวิจัยการตลาดอยู่ เพราะว่ามันต้องการที่จะสร้างของเล่นชิ้นใหม่ให้เด็กๆ

……………..

เขียน 15 Sep 2019 @ 18:25 ()


ความเห็น (0)