อนุทิน 165667 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๖๖๕

เข้าใจ…ความหมายของคำว่า “อย่าใส่ใจ ในจริยาของผู้อื่น”…ฝึกจิตให้อยู่กับตนเองเสมอ ๆ

เรียนรู้…ได้ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)