อนุทิน 165661 - ต้นโมกข์

คำศัพท์ธุรกิจ

Inflation = เงินเฟ้อ ซึ่งทำให้ค่าของเงินลดลง เช่น

The government has tried unsuccessfully to control inflation.

รัฐบาลพยายามจะควบคุมเงินเฟ้อ ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะไม่สำเร็จ

……………

เขียน 14 Sep 2019 @ 12:30 ()


ความเห็น (0)