อนุทิน 165653 - อาจารย์ต้น

คำศัพท์ธุรกิจ

Loan = เงินยืม หรือเงินกู้ เช่น

Many young people in the U.S. take out loans to pay for college.

เยาวชนส่วนใหญ่ในสหรัฐจะยืมเงินกู้เพื่อจ่ายให้วิทยาลัย

……………

เขียน 13 Sep 2019 @ 19:03 ()


ความเห็น (0)