อนุทิน 165642 - อาจารย์ต้น

ทำไมฉันต้องสู้: ความสำคัญของทฤษฎี ตอนจบ

กับหลายๆคน พร้อมกับเหตุผลทีดี โลกนี้เต็มไปด้วยความไร้ระเบียบ และไม่สามารถอธิบายได้ การเลือกตั้ง Trump, ประเด็นเรื่อง Brexit, ขบวนการ Gilet Jaunes, การเกิดขึ้นของขวาสุดขั้ว…ประเด็นเหตุการณ์เหล่านี้ปรากฏได้ทุกที่ แต่โดยผ่านการมองไปที่ความสัมพันธ์ทางชนชั้น และการต่อสู้โดยผ่านความเข้าใจแบบวิภาษวิธี (ตรรกะของการเคลื่อนที่ และการเปลี่ยนแปลง), ผ่านความขัดแย้งขั้นพื้นฐานที่ดำรงอยู่ในสังคมแบบทุนนิยมแล้วล่ะก็ ความสับสนกลับกลายเป็นความแจ่มชัด คุณูปการของทฤษฎีแบบมาร์กซ์คือความสุขุมเหนือความตระหนก

สำหรับฉันแล้ว สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ Marxist Society และ Marxist Federation ทำให้ฉันได้เข้าถึง การเรียนบางสิ่งด้วยตนเอง และใช้อินเตอร์เน็ทเป็นสิ่งที่ยาก และสุดท้ายเธออาจได้ความคิดที่ผิดและความเข้าใจที่ผิด แต่การเรียนรู้โดยไปกับคนอื่นๆ, และมีโอกาสในกรแบ่งปันความรู้และมุมมองของเธอ, รวมทั้งการพัฒนาความเข้าใจของทุกๆคนเป็นสิ่งประเมินค่ามิได้ ฉันจะตัวอย่างคำพูดของ Tony Blair ซึ่งเป็นบทวิพากษ์ของทฤษฎีการปฏิวัติว่า “การศึกษา การศึกษา การศึกษา” สิ่งนี้หมายความถึงเรามุ่งมั่นกับการให้การศึกษากับตนเอง และคนอื่นๆเรื่องทฤษฎีมาร์กซ์ และการประยุกต์ใช้บนชีวิตจริงๆ จากศิลปะไปสู่วิทยาศาสตร์ สุดท้ายเราหวังถึงสังคมแบบสังคมนิยมที่ปรากฏขึ้นจริงในชีวิต

แปลและเรียบเรียงจาก

Marxist Student. Why I fight: the importance of theory . https://marxiststudent.com/why-i-fight-the-importance-of-theory/

เขียน 11 Sep 2019 @ 18:47 ()


ความเห็น (0)