อนุทิน 165631 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๖๕๙

วันนี้…ย่าบุษได้เข้าร่วมประชุมให้กับทางโรงเรียนของพี่ฟ้าคราม…ผู้นำมีส่วนทำให้โรงเรียนพัฒนาครู นักเรียนได้อย่างมากมาย ขึ้นอยู่กับผู้บริหารโรงเรียน…แบบนี้ คือ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง ยอมรับว่าหนักและเหนื่อยกับการทำงานการศึกษาในสมัยนี้…แต่สิ่งที่ได้ นั่นคือ เด็กนักเรียน ยิ่งหากร่วมมือกันกับผู้ปกครองแล้ว…คุณภาพเด็กอยู่ใกล้แค่เอื้อมมือค่ะ เป็นกำลังใจให้ค่ะ…จัดระบบดี ๆ มีผู้นำมาต่อยอดบอกได้เลยว่า คุณภาพของนักเรียนท่านเกิดขึ้นอย่างจริงจังแน่นอนค่ะ…Happiness School…Virtual School…สำหรับเด็กยุค Thailand ๔.๐ โรงเรียนแรกของประเทศไทยที่นำระบบนี้มาใช้…สำหรับพี่ฟ้าครามได้รับผลแล้ว… การเรียนรู้ในยุค Thailand ๔.๐ ของพี่ฟ้าคราม ตามนี้ค่ะ : https://www.gotoknow.org/posts/667910 (การเรียนรู้ด้วยตัวของนักเรียนเอง)

เรียนรู้…ได้ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (2)

น่ารัก

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ พี่แก้ว…