อนุทิน 165625 - อาจารย์ต้น

สำนวน to eat away

แปลว่า ทำลายบางสิ่งอย่างช้าๆ เช่น

Leukemia eats away body of people.

โรคมะเร็งเม็ดเลือกขาวจะทำลายร่างกายอย่างช้าๆ

…………..

เขียน 10 Sep 2019 @ 18:32 ()


ความเห็น (0)