อนุทิน 165608 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๖๕๕

เมื่อทำงานใดที่มั่นใจ…เชื่อมัน ศรัทธาเกิด ขอให้รู้ไว้ว่า…สิ่งต่าง ๆ เหล่านั้น จะเป็นตัวทำให้เราเกิดความภาคภูมิใจ และมีความมั่นใจว่า จะไม่เกิดสิ่งร้าย ๆ ต่อตัวเรา…หากเกิด เราจะหาทางออกได้ด้วยปัญญาของตัวเราเอง

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)