อนุทิน 165604 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๖๕๔

ในความใจร้าย…มันก็จะมีความเมตตา กรุณา (พรหมวิหาร ๔) อยู่ในใจของย่าเสมอค่ะ…พี่ฟ้าคราม คริ ๆ ๆ พวกเราจึงรู้ใจกัน

เรียนรู้…ได้จากตัวของพวกเราเองความเห็น (0)