อนุทิน 165589 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๖๔๘

ชีวิตเรา…ไม่จำเป็นต้องเหมือนใคร และใครก็ไม่จำเป็นต้องเหมือนเรา

เรียนรู้…ได้ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)