อนุทิน 165586 - Wasawat Deemarn

เขียน … ในเมือง

“…

การตัดสินใจของคนเราที่เบี่ยงเบนหรือแตกต่างไปจากบรรทัดฐาน (norm) ของการตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผล เรียกว่า “อคติทางด้านความคิด (cognitive bias)

การที่คนเราไม่อยากทำตัวผิดแปลกไปจากพฤติกรรมมาตรฐานที่สังคมเป็นอยู่ เป็น cognitive bias ชนิดหนึ่งที่เรียกว่า “social norm effect”

มี cognitive bias อีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่า “anchoring effect”

เรียกอีกอย่างได้ว่า “the first impression” หรือ “ผลของความประทับใจแรก” เป็นคำที่ใช้เรียกอาการ “เชื่อปักใจ” ที่คนเรามีต่อสิ่งของ ภาพลักษณ์ หรือวิธีการคิดที่เราสร้างขึ้นมา ทั้งที่เจอกับสิ่งนั้น ๆ คนนั้น ๆ หรือไอเดียนั้น ๆ เป็นครั้งแรก ซึ่ง anchoring effect เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนส่วนใหญ่ตัดสินใจที่จะไม่เปลี่ยนแปลงความคิดของตนเอง ถึงแม้ว่าจะมีหลักฐานมากมายว่าเขาควรจะเปลี่ยนความคิด

เช่น พ่อแม่ยังมองเราว่าเป็นเด็กตลอดเวลา ไม่ว่าจะเสนอวิธีคิดอะไรไป พ่อแม่มักจะให้ความสำคัญน้อยเสมอ

ตัวอย่างการรู้สึกประทับใจ หรือ ไม่ประทับใจภายในไม่กี่วินาทีบนโลกออนไลน์ จึงเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ใกล้ตัวมากที่สุด

anchoring effect ทั้งสิ้น

สรุปจากบทที่ ๑ ความสำคัญของการพบกันครั้งแรก ในหนังสือ “A Guide to Behaving Better ทุกพฤติกรรมมีความเสี่ยง โปรดอย่าลำเอียงก่อนตัดสินใจ” โดย ศ.ดร.ณัฐวุฒิ เผ่าทวี อาจารย์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ความสุข

…”

๗ กันยายน ๒๕๖๒

ยามบ่าย

เขียน 07 Sep 2019 @ 15:41 () แก้ไข 07 Sep 2019 @ 15:42, ()

คำสำคัญ (Tags) #อนุทิน#วสวัตดีมาร#wasawatdeemarn#10260ความเห็น (0)