อนุทิน 165580 - Wasawat Deemarn

เขียน … ที่บ้าน

“…

ศาสตราจารย์ณัฐวุฒิ เผ่ากวี. (๒๕๖๒). A Guide to Behaving Better ทุกพฤติกรรมมีความเสี่ยง โปรดอย่าลำเอียงก่อนตัดสินใจ. กรุงเทพฯ : แซลมอน.

อนวัช ประดิษฐ์ศิลป์. (๒๕๖๒). ไม่มีวันไหนที่แย่เกินไป. กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.

…”

๖ กันยายน ๒๕๖๒

ยามดึก

เขียน 06 Sep 2019 @ 22:53 ()

คำสำคัญ (Tags) #อนุทิน#วสวัตดีมาร#wasawatdeemarn#10259ความเห็น (0)