อนุทิน 165553 - ต้นโมกข์

ทำไมประเทศไทยจึงมีการรัฐประหารบ่อยเกินไป? ตอนที่ 2

ประวัติศาสตร์ของการรัฐประหาร

นักวิจัยเสนอว่าหากประเทศใดเคยเกิดการรัฐประหารมาแล้ว ย่อมมีโอกาสจะเกิดขึ้นอีก

ประเทศไทยได้มีการพัฒนาสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญว่าเป็น “วัฒนธรรมของการรัฐประหาร” สิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าวัฒนธรรมไทยมีแนวโน้มในการก่อรัฐประหาร แต่สิ่งนี้หมายถึงการทำให้การรัฐประหารเป็นความชอบธรรม หรือเป็นธรรมดา พวกคนไทยยอมรับว่าการรัฐประหารเป็นวิถีทางเดียวในการแก้ไขวิกฤตการณ์ทางการเมือง และบ่อยครั้งที่มีเสียงร้องจากสาธารณะในการให้ทหารเข้ามาแก้ปัญหาทางการเมือง

แปลและเรียบเรียงจาก

Tom Chitty. Why does Thailand have so many coups?

เขียน 04 Sep 2019 @ 18:43 ()


ความเห็น (0)