อนุทิน 165535 - ณัชพล ทารพันธ์

ผีเสื้อจัดเป็นแมลงที่สวยงาม และมักจะอยู่คู่กับดอกไม้ แต่ผีเสื้อนั้นมักมีอายุขัยที่สั้น และได้เริ่มต้นมาจากไข่ หนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อ ผีเสื้อมีอยู่ 2 ชนิด คือ ผีเสื้อกลางวัน กับ ผีเสื้อกลางคืน การสังเกตุคือผีเสื้อกลางวันจะมีสีสันที่สดใสและจะหากินในช่วงกลางวัน ส่วนผีเสื้อกลางคืนจะตรงข้ามกันคือมักจะมีสีน้ำตาลและไม่มีลายเด่นชัด จะหากินช่วงตอนกลางคืน ลำตัวของผีเสื้อนั้นมีปีกแผ่นบางอยู่ 2 คู่ ลำตัว ปีกและขาปกคลุมด้วยเกล็ดขนาดเล็กมากคล้ายฝุ่นเมื่อมองด้วยตาเปล่า โดยทั่วไปผีเสื้อเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตความรักจิตวิญญาณและความสุขความเห็น (0)