อนุทิน 165532 - ต้นโมกข์

สำนวน to take it or leave it

สำนวนนี้จะแปลว่า (ในการต่อรอง) นี่เป็นทางเลือกอันสุดท้าย หรือเธอไม่อาจต่อรองกับใครและไม่ให้คนอื่นๆมาต่อรอง เช่น

Eight hundred dollars is my final offer for your car—-take it or leave it.

800 ดอลลาร์ คือข้อเสนออันสุดท้ายกับรถของเธอ จะเอาหรือจะทิ้งก็ได้

……………………..

เขียน 02 Sep 2019 @ 18:48 ()


ความเห็น (0)