อนุทิน 165527 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๖๔๐

เมื่อคืนนี้…พี่ฟ้าครามนั่งเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง ทาง Website…ทำก่อนเรียน + เรียนในบท + ทำหลังเรียน + สอบอีก ๕๐ ข้อ เพื่อวัดคะแนนวิชาการเรียนวิชานี้…เธอทำได้คะแนน ๔๔ คะแนน เต็ม ๕๐ คะแนน ผลได้เกรด A…ย่าสังเกตดูว่า เธอเป็นคนหัวไว อ่านจำได้ดี วิเคราะห์ คิดตามได้ดีมาก จึงทำให้เธอได้คะแนนพอใช้ได้…สำหรับข้อที่ผิด เธอบอกว่า บางทีหนูเร็วไปย่า…นี่คือ ข้อเสียของเธอ พี่ฟ้าคราม ย่าเลยบอกไปว่า “คราวหน้าก็ใช้เวลาคิดให้มากกว่านี้นิดหนึ่ง จะทำให้ข้อสอบไม่พลาดได้” เธอตอบว่า “ค่ะ”

เธอเล่าว่า…มีเพื่อน ๆ ที่คุณครูคัดไปสอบแข่งขันที่ต่างจังหวัด…ย่าเลยบอกไปว่า “อย่าไปคำนึงถึงเรื่องแข่งขันมากนัก เอาแค่นี้ก็พอแล้วลูก หนูยังมีอะไรในตัวหนูอีกมาก อนาคตมันไม่แน่นอนนะลูก”

เรียนรู้…ได้จากตัวของพวกเราเองความเห็น (0)