อนุทิน 165512 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๖๓๕

บทเรียนที่ถูกถอด…

https://www.gotoknow.org/user/bussayamas2554/posts

อาจารย์ภัคร บอกแม่บุษว่า จะยกให้ใครก็บอกนะแม่…แม่บุษยกมรดกทั้งหมดนี้ที่เขียนให้หนูสืบทายาทต่อค่ะ อาจารย์ภัคร…บทเรียนที่ต้องเรียนรู้ในชีวิตจริงค่ะ…แล้วมาต่อยอดกับแม่บุษนะคะความเห็น (0)