อนุทิน 165499


บุษยมาศ
เขียนเมื่อ

อนุทินที่ ๒๖๓๑

ในวันนี้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี…ได้ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงาน “การขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม…ได้เรียนรู้การลงสู่ท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙)…นี่คือ การเริ่มต้นของการพัฒนาท้องถิ่นอย่างจริงจัง ต่อยอดจากในสมัยรัชกาลที่ ๙ โดย รัชกาลที่ ๑๐ ได้ทรงพระราชทานพระบรมราโชบายด้านการศึกษาแก่คณะองคมนตรีว่า…

“การศึกษา คือ การมั่นคงของประเทศ”

การศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง

๒. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและเข้มแข็ง

๓. มีงานทำ-มีอาชีพ

๔. เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัยความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี