อนุทิน 165455 - นายวันชัย สุดชารมย์

แมวสายพันธุ์บริติชขนยาว เดิมเป็นแมวสายพันธุ์ขนยาว ซึ่งผ่านการผสมข้ามพันธุ์กับสายพันธุ์ขนยาวที่นำเข้ามาจากหลายแห่ง เช่น จากตุรกี และได้รับการพัฒนาเป็นแมวสายพันธุ์เปอร์เซียในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 และต้นศตวรรษที่20 แมวสายพันธุ์เปอร์เซียถือเป็นสายพันธ์ที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่องให้เป็นแมวสายพันธุ์ขนยา

เขียน 29 Aug 2019 @ 18:24 ()

คำสำคัญ (Tags) #ทาสแมว#แมวบริติช#แมวขนยาวความเห็น (0)