อนุทิน 165454 - ลิขิต

ลิขิต
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การออกตลาดครั้งล่าสุด ผู้เขียนได้ข้อมูลจากลูกค้าหญิง วัยกลางคน ในการเลือกซื้อมะขามเปียก เธอจะซื้อจากร้านที่ขายน้อยและทำเอง เนื่องจากสะอาดและปลอดภัย เธอบอกว่า ไม่อยากซื้อตลาดนัด และไม่ต้องพูดถึงห้างฯ เพราะไม่ต้องการบริโภค ของที่ทำ หรือซื้อมาขายแบบจำนวนมาก ซึ่งไม่ปลอดภัย เธอพิจารณาดูรายละเอียดสินค้าพร้อมกันด้วย

เมื่อย้อนดูตัวผู้เขียนเอง ถ้าไม่ทดลองเป็นผู้ขาย ก็ไม่เข้าใจความจริงนี้ ดังนั้น การเลือกซื้ออาหารของผู้บริโภค ก็ต้องใช้ความรู้ เราจะพบว่า ผู้คนในเมืองสมัยนี้ มักสนใจเฉพาะ หีบห่อ ความสวยงามภายนอก ความสะดวกสบายของผู้ซื้อ อาจลืมเรื่องสำคัญ คือ ที่มาที่ไป ของอาหาร และการไม่ได้ฝึกทำอาหารก็อาจขาดประสบการณ์

เราอาจละเลย เรื่องใกล้ตัวในชีวิตไปทั้งหมด ตั้งแต่ เริ่มเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมฯ เมื่อเกิดปัญหาต่างๆ เกิดโรคภัยไข้เจ็บมากมาย ผู้คน ก็เริ่มหันกลับมาใส่ใจ และให้ความสำคัญกับเรื่องใกล้ตัวมากขึ้น เป็นธรรมชาติของ การเปลี่ยนแปลง…

เขียน 29 Aug 2019 @ 17:29 () แก้ไข 09 Sep 2019 @ 13:50, ()


ความเห็น (0)