อนุทิน 165453 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๖๓๐

ผ่านโลกมาเยอะ…เห็นอะไรก็เยอะ…แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ลงมือปฏิบัติเยอะหรือเปล่า???

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)