อนุทิน 165439 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๖๒๖

ช่วงนี้…ย่าและแม่อ้อม ฝึกให้พวกเธอ นั่งรถ ๑๐ หน้าต่าง แทนรถยนต์…เพื่อที่พวกเธอจะได้เรียนรู้เรื่อง “ทักษะชีวิต” ที่แท้จริงมากยิ่งขึ้น กับการช่วยเหลือตัวเองให้เป็นความเห็น (0)