อนุทิน 165425 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๖๒๓

วันสอบสัมภาษณ์เด็ก อบต. ทำให้ทราบว่า ส่วนใหญ่เป็นเด็กที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชมงคล เสียเป็นส่วนมาก…และได้คุยกับปลัด อบต. ซึ่งจะเกษียณอายุอีก ๑ เดือนข้างหน้า ท่านบอกว่า…ฝากอาจารย์ในเรื่องของการพัฒนาคนทำงานตาม อบต.ในเมืองไทย มีอะไรอีกหลายเรื่องที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจะต้องพัฒนาให้กับพวกเขา นั่นคือ เป้าหมายของ พรบ.ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ที่ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ลงสู่ชุมชน…พัฒนาคนทำงาน ซึ่งทาง อบต.ได้รออยู่…ท่านปลัดพูดให้ฉันฟัง เหมือนจุดประกายอะไรในบางอย่าง เกี่ยวกับ การจัดทำหลักสูตรในการสอนคนทำงาน (อาศัยประสบการณ์ทำงานเดิมกับการเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาคนแบบใหม่) เข้ามาช่วยในการพัฒนาประเทศชาติ

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)