อนุทิน 165414 - นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม

ประกาศ แจ้งกำหนดการ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำเดือน กันยายน 2562 ครั้งที่ 22/2562 19 กันยายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ ครั้งที่ 23/2562 26 กันยายน 2562 โรงเรียนบางเบ้า ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง

เขียน 27 Aug 2019 @ 09:30 ()


ความเห็น (0)