อนุทิน 165413 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๖๑๘

หากฝึกจิตให้มีสมาธิ…จะพบ จะทำสิ่งใด ๆ ก็จะมีแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาตนเองทั้งนั้น…แม้แต่การฝัน ก็จะฝันแต่สิ่งที่ดีงาม ความร่มเย็น ไม่สับสน วุ่นวาย…”จิตนั้น สำคัญมาก ๆ ต่อชีวิตมนุษย์ จะมีใครทราบบ้าง หากร่างกายพัง ก็เพียงรู้ และรักษาตามอาการ ก็เท่านั้น แต่จิตนี่สิ!!! สำคัญมาก ขึ้นอยู่กับการมีสมาธิอยู่กับตนเองให้มาก ๆ เท่านั้น”…ขอเดินตามรอยพระพุทธองค์

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)