อนุทิน 165410 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๖๑๖

กระบวนการคิด…มีส่วนสำคัญมาก ๆ ต่อชีวิตมนุษย์ สำหรับคน ๆ หนึ่ง…ความคิดต่าง มิใช่ผิด…คนเราย่อมมีความคิดที่เหมือนและแตกต่างกัน…แค่พบเห็น หากไม่ถูกจริต…ก็วางเฉย และให้อภัย แค่เรียนรู้สิ่งที่เข้ามากระทบจิตใจของเราก็เท่านั้น

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)