อนุทิน 165409 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๖๑๕

ช่วงนี้…พี่ฟ้าครามเรียนรู้ใน Virtual School Online ของทางโรงเรียน…Pre-test…เรียนตามบทเรียน…แล้ว Post-test…เป็นการเรียนรู้ e-Learning ดี ๆ นี่เอง…เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง สำหรับคน Gen Alpha เช่นเธอ…การเรียนรู้ของ Thailand ยุค ๔.๐…ช่วง ๓ วันที่ผ่านมา วิชาที่เธอสนใจมากที่สุด คือ วิชาคณิตศาสตร์ เธอเรียนก่อนเป็นวิชาแรก มี ๖ บท สุดท้ายสอบทั้ง ๖ บทรวบยอด มีทั้งหมด ๕๐ ข้อ…เธอทำแล้วค่อยๆ คิด พิจารณา…ในที่สุดเธอทำได้ ๕๐ ข้อ เต็ม สรุป : เธอได้วิชานี้เกรด A…ย่าบอกเธอว่า “ตอนที่สำนักงาน ก.พ. เปิดให้เรียน e-Learning เกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลแนวใหม่ ย่าก็เรียนแบบนี้ เมื่อ ๑๕-๑๖ ปีที่ผ่านมา…เรียนจบแล้ว ก็ทำแบบพี่ฟ้าคราม สุดท้าย Print ใบประกาศฯ เก็บมาเป็นใบตอบแทนความรู้ที่ได้เรียนมา…เธอดีใจ บอกกับย่าว่า “เหรอย่า!!! ดีจัง!!!”…ย่าบอกต่อว่า…ต่อไปนี้ นู๋จะสามารถเรียนรู้ได้จากตัวของเราเอง หากเราขยันศึกษา เรียนรู้ เราก็จะได้ความรู้ มิใช่ในห้องเรียนอย่างเดียว เพราะนี่ คือ การศึกษาของคนรุ่นนี้…พี่ฟ้าครามโชคดีมาก ๆ ที่สามารถเรียนรู้ได้มากมายบนโลกใบนี้…ทุกเรื่องมีทั้งดีและเสียนะลูก จงเลือก…พิจารณา แล้วคิดด้วยสมอง ความคิดของเราเองที่จะต้องตัดสินใจว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด…สิ่งใดดี และสิ่งใดไม่ดี…ทุกเรื่องมี ๒ เรื่องในตัวของมันเอง ทุกสิ่งขึ้นอยู่ที่ตัวของเราเอง

เรียนรู้…จากตัวของพวกเราเองความเห็น (0)