อนุทิน 165403 - ต้นโมกข์

สำนวน odds and ends

สำนวนนี้จะแปลว่า มีหลายๆชนิด โดยมากจะเล็ก หรือไม่มีความสำคัญ เช่น

There’s nothing important in this cupboard, just a few odds and ends.

ไม่มีอะไรสำคัญในตู้เก็บนี้ เป็นเพียงแค่ของเล็กๆน้อยๆเท่านั้น

……………

เขียน 26 Aug 2019 @ 19:18 ()


ความเห็น (0)