อนุทิน 165402 - Wasawat Deemarn

เขียน … ในเมือง

“…

พระพุทธเจ้า (อมรภัทร เสริมทรัพย์) คอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดง ๖

https://www.youtube.com/watch?v=DDIcMy5Rr4Q

พระองค์ทรงค้นพบ การเวียนจบของจักรวาล

หนทางที่ว่ายผ่าน วัฏสงสารอันปลดปลง

…”

๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

ยามบ่ายและฟ้าร้อง

เขียน 26 Aug 2019 @ 14:50 ()

คำสำคัญ (Tags) #อนุทิน#วสวัตดีมาร#wasawatdeemarn#10229ความเห็น (0)