อนุทิน 165374 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๖๑๔

การเป็นคนไม่ช่างพูด…ใช่ว่า คน ๆ นั้น จะไม่รู้เรื่อง…บางเรื่องอาจรู้ดีกว่าคนที่พูดมาก ก็เป็นได้…อย่าเที่ยวพูดว่าเขาไป

ทำให้เข้าใจ “มนุษย์บนโลกนี้มากยิ่งขึ้น”…ชีวิตที่ต้องเรียนรู้กันไปจนตาย…

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)